Google Docs har släppt en funktion som gör det möjligt att låta vem som helst redigera ett kalkylblad på webben. Med rätt inställningar kan alla med tillgång till adressen som kalkylbladet ligger på redigera dokumentet utan att vara inloggad.

Med dessa nya möjligheter flyttar Google fram positionerna för webbaserade kontorsprogram. Tidigare i år släppte Google möjligheten att arbeta med Google Docs offline med hjälp av Google Gears.

Läs mer på blogoscoped.com