För andra året i rad har brittiska Zazzle Media sammanställt svar från flera tusen SEO-specialister. Svaren är baserade på frågor om deras marknadsföringsplaner och strategier för de kommande 12 månaderna.

Resultatet redovisades bland annat i en infographic som visar både årets och föregående årsresultat 

På vissa ställen finns det intressanta förändringar: 

  • Budgetar för sökmotoroptimering har vuxit 
  • Vikten avoch effektiviteten i – SEO har ökat 
  • De flesta känner att arbete med innehåll är den bästa vägen att