Det är viktigt att veta vilka plattformar besökarna använder sig av för att besöka din sajt.

Lär dig förstå hur mobila dina besökare är. Det är ett livsviktigt underlag för framtida investeringsbeslut om din nätbutik eller webbplats.

I Google Analytics väljer du Källor/mobilt/översikt i vänstermenyn för att få trafiken uppdelad på desktop, mobilt och tablet. Det går även att dela upp trafiken på mobilmodeller.

Vill du se andelen mobilanvändare i stort uppdelat på länder och världsdelar kan du gå till StatCounter och välja Mobile vs Desktop samt Sweden.

Mer övergripande statistik om svenskarnas internetvanor hittar du i rapporten Svenskarna och Internet.

www.internetstatistik.se