Uthållighet beskrivs ofta som nyckeln till framgång, men ibland måste man ge upp för att komma tillbaka med nya idéer, produkter och koncept. Viktigast är att aldrig förlora sin nyfikenhet.

Efter att jag i flera år drivit en nätbutik som sålde yogaprodukter var det som en befrielse att ge upp butiken som jag investerat mycket pengar och oändligt många timmar i. När väl beslutet var fattat och utförsäljningen rullade visste jag att det var rätt beslut.

En annan gång investerade jag tid och pengar i att ta fram en online kurs om att starta e-handel. Efter flera månaders arbete plus hundratusentalskronor sålde jag fem kurser. Skulle jag velat ha online-kursen ogjord – kanske. Lärde jag mig något på resans gång – massor.

Hade jag fortsatt med butiken hade jag inte mäktat med att starta poddarna eHandelstrender och Historia Nu som blivit två mycket framgångsrika projekt. Online-kursen var enklare att lägga ner eftersom den inte gav några intäkter och kostade flera tusen kronor i månaden.

Det har alltid funnits argument mot olika projekt och företag jag satsat pengar på. Jag har litat på magkänslan och nyfikenheten. Den har inte alltid lett mig rätt – men jag har alltid kommit ut på andra sidan med nya erfarenheter och en fortsatt nyfikenhet på att testa nya saker.

Uthållighet är en dygd inom företagande, men i efterhand ser jag att jag allt för ofta hållit fast vid olönsamma projekt för länge. Det är svårt att lägga ner något man investerat tid, pengar och kärlek i. Men ett misslyckade är nästan alltid mer lärorikt än en framgång. Om man ser till lärdomarna finns det inga misslyckade projekt om man inte upprepar samma misstag flera gånger.

Det är här strukturen kommer in. Om man har processer och strukturer som gör det möjligt att följa upp ett projekt ekonomiskt blir det lättare att avsluta något som inte fungerar.

Jag försöker alltid ha några nya projekt på gång vid sidan om väl fungerande inkomstkällor. Det ger möjligheter att hitta nya inkomstkällor när gamla sinar. Det ger en struktur för att klara av ständig förändring utan att tappa sitt goda humör.