Reklaminvesteringarna via mediebyråer minskade med 23 procent i maj i jämförelse med samma period förra året. Ackumulerat handlar det om en nedgång på 20 procent under 2009 jämfört med 2008, eller minus 1,1 miljarder kronor.

− Det har visat sig att även de traditionellt starka månaderna april och maj har varit de hittills svagaste, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Internet och TV har klarat sig bättre än andra medieslag och ökar sina respektive andelar. Internet minskar med 21 procent i maj och 17 procent de första fem månaderna 2009. Samtidigt har internet ökat sina var reklaminvesteringarna från 12 procent till 13 procent av den totala förmedlade volymen.

− Internet vinner fördelar genom sin mätbarhet samtidigt som TV har lyckats nå ut med sitt budskap att TV-mediet även har rent säljande egenskaper. Detta har visat sig vara gynnsamt för båda dessa mediekategorier, säger Per Rosvall.

Läs mer på: www.sverigesmediebyraer.se