Att skapa intressant innehåll blir allt viktigare på bekostnad av traditionell reklam hos amerikanska företag. Det är de sociala medierna som förändrar hur företagen marknadsför sig.

68 procent av de amerikanska företagen säger att de skiftar från traditionell reklam till innehåll kopplat till varumärket, enligt en sammanställning av Emarketer. 7 procent av företagen hävdade att skiftet var aggressivt.

Hela 29 procent av bolagens marknadsföringsbudget läggs på innehåll under 2010.

Explosionen av sociala medier är en viktig drivkraft att bolagen lägger allt mer pengar på innehåll. Innehåll anses vara grunden till lyckade sociala medier kampanjer.

Läs mer på: www.emarketer.com