Förra året gick internet om dagspressen och blev den största reklamkategorin i Sverige.

På en krympande marknad växte internetreklamen med 10 procent till 7,7 miljarder kronor i fjol, enligt Institutet för reklam och mediestudier. Det innebar att internetreklamen hade 24 procent av hela reklammarknaden.

Det finns alltid en viss eftersläpning på reklammarknaden i förhållande till användarnas medievanor. Men de tuffa tiderna tvingar annonsköparna att spendera sina reklamkronor där de gör mest nytta.

Internet vann över dagspressen i fråga om spenderad tid redan 2005 och i fråga om räckvidd 2011 enligt Mediedagen av Nordicom. Därför är det naturligt att också fler annonskronor hamnar på internet.

Under 2012 minskade reklaminvesteringarna totalt med 2,1 procent och uppgick till 31,9 miljarder kronor.  Dagspressen minskade med 12 procent jämfört med 2011 och årsomsättningen landade på 6,9 miljarder kronor.

Under det fjärde kvartalet 2012 var det inte bara internet som var större än dagspressen. Även tv var större dagspressen.