En ökning av internetreklamen med 12 procent under årets första kvartal drog upp hela reklammarknaden, enligt Institutet för media och reklamstatistik.

Efter två kvartal med närmare nolltillväxt drog det ökade intresset för internetreklam upp hela reklammarknaden. Det betyder att reklaminvesteringarna ökade med 2,3 procent under årets första kvartal, enligt Institutet för media och reklamstatistik (IRM).

– Vi förväntar oss fortsatt positiv tillväxt på mediemarknaden under 2014, säger Madeleine Thor, vd på IRM.

Internetmarknadsföring stod för nästan en tredjedel av alla reklaminvesteringarna under Q1 eller 2,2 miljarder kronor.

Mobilmarknadsföringen hade den starkaste tillväxten, över 90 procent i jämförelse med första kvartalet 2013. Andra kategorier som växer är bio, radio, tv, gratistidningar och gratistidskrifter. Dagspress, bilagor och fackpress visar dessutom minskande tapp relativt förra året.