Institutet för reklam- och mediestatistik börjar redovisa nyhetsmediers digitala annonsintäkter, oavsett kanal eller plattform.

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) lanserar ett nytt sätt att presentera nyhetsmediers digitala intäkter. Från och med det andra kvartalet 2016 samlas nyhetsmediers digitala intäkter in kvartalsvis och redovisas i IRMs kvartalsrapport. Den nya kategorin samlar annonsintäkter från digitala kanaler hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala aktörer avseende display, webb-TV och digital eftertextannonsering oavsett plattform.

– Utvecklingen i vår bransch är snabb. IRM ska tillhandahålla mätningar som ger marknaden information om hur intäktsströmmarna utvecklas, säger Madeleine Thor vd på IRM. Vår ambition är att med denna nya mätning ge en relevant benchmark för aktörer aktiva inom digitala nyheter samt att ge en bättre bild av vart de digitala annonsinvesteringarna är på väg.

Under 2015 uppgår nyhetsmediers digitala intäkter till 1,9 miljarder kronor. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med 2014. Digitala nyhetsmedier hade en sämre utveckling än de totala digitala investeringarna. Denna utveckling fortsätter och förstärks under det första halvåret 2016.

– En förklaring till den avtagande tillväxttakten för annonsinvestering i digitala nyhetsmedier är den svagare utvecklingen som vi sett för displayannonsering på desktop. Utvecklingen för kategorin har varit negativ under 2016. Detta är en internationell trend som vi nu också ser i Sverige. Internationell expertis på området talar om att vi sett toppen för displayannonsering på desktop och så kan också mycket väl vara fallet i Sverige.

Läs mer: www.irm-media.se