Sponsring ökade med 2,6 procent förra året till knappt 7,2 miljarder kronor. Medan företagens investeringar hos eventbyråer nästan låg stilla (+0,2 procent), enligt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

Sponsring har växt konstant sedan mitten på 90-talet, och 2016 passerades 7 miljarder kronor-strecket. Sporten får drygt 70 procent av sponsringen och resten delas mellan social sponsring och kultursponsring. Den långsiktiga trenden är att social sponsring ökar mer än kultursponsring och sportsponsring

Företagens investeringar i events omsatte knappt 6,8 miljarder kronor 2016, vilket motsvarar en ökning om 0,2 procent i förhållande till 2015.

Vi har en stark reklammarknad generellt, vilket är glädjande. Även sponsring och events har en positiv tillväxt under 2016, och IRM tror på en fortsatt positiv trend, kommenterar Madeleine Thor, VD på IRM.

Läs mer: http://www.irm-media.se/nyheter/2017/sponsring-spranger-7-miljardersvallen