Om du använder WordPress för webbpublicering är det viktigt att kategorisera och tagga inläggen rätt för att underlätta för besökare att hitta innehåll samt göra det tydligt för sökmotorerna vad enskilda inlägg handlar om.

När en artikel är skriven vill man gärna bara få ut den, men slarva inte över kategoriseringen av artikeln som kan hjälpa till att öka synligheten hos Google och hjälpa besökarna att hitta rätt:

  • Använd tydliga beskrivande kategorier, aldrig övrigt.
  • Använd kategorier som täcker in ett stort antal bloggposter.
  • Försök att hålla antalet kategorier under 15 stycken.
  • Skriv ut kategorierna med stor bokstav.
  • Använd bara en kategori till en bloggpost.

Det andra sättet att kategorisera en bloggpost är att använda taggar. Med taggar har du en större frihet och du bör använda flera taggar till en bloggpost. Taggarna kan sedan visualiseras med ett så kallat taggmoln i menyn.

  • Använd enkla och beskrivande taggar.
  • Använd nyckelord som fångar in vad inlägget handlar om.
  • Använd inte kategorier som taggar.
  • Använd två till fem taggar på bloggpost.
  • Använd små bokstäver för taggar.