Att ha en internetuppkopplad dator hemma betyder inte att du hamnat på rätt sida om den digitala klyftan. Andelen av befolkningen som har en internetuppkopplad dator har planat ut på runt 80 procent i Sverige. Den siffran kommer att öka ytterligare när äldre generationer försvinner. Men frågan är hur stor andel av befolkningen som verkligen lärt sig navigera i denna nya informationsverklighet? Vad skiljer eliten i informationssamhället från de som inte riktigt greppat våra sköna nya värld?

Du vet att du lever i informationssamhällets förtrupper när du:

Har en Gmail-adress med enbart ditt förnamn.

Skriver ut din Twitter-adress istället för mejladress i presentationer.

Använder Facebook via Android för att hälsa till mamma.

Föredrar BBC iPlay framför Spotify.

Kommenterar de senaste nyheterna i Google Reader.

Har slutat Googla ditt namn eftersom de 30 första träffarna är dina egna bloggar.

Du vet att du missat informationståget om:

Du använder en Hotmail-adress.

Tycker att sajterna ser konstiga ut i Internet Explorer 6.0

Är orolig för att du får så mycket reklam om sex med dvärgar

Tycker att Alex Schulman är den bästa bloggaren efter Magnus Uggla.