Konsumentombudsmannen (KO) överklagar den delvis friande domen om smygreklam mot bloggaren Kissie, samt den helt friande domen mot mediebolaget Tourn Media.

KO är inte nöjd med att bloggaren Kissie friades för ett inlägg som var märkt med orden ”Sponsored post” i en dom i Patent- och marknadsdomstolen. Därför överklagar KO domen som fällde Kissie för två inlägg som var omärkta, men friade för ett tredje som märkts med ”Sponsored post”.

KO anser att är det viktigt att domstolen granskar Kissies sätt att skriva om den aktuella tjänsten. Eftersom det ser ut som en personlig recension, något hon ger sken av att ha testat själv, medan inlägget i själva verket är köpt reklam för en tjänst som hon inte använt.

– Som följare måste man kunna veta om det influencern skriver är något personligt, självupplevt, eller om det är ett reklaminlägg som hon eller han får betalt för. Det handlar om trovärdighet och tydlighet, säger Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen.

Det finns förbud mot att framställa sig som konsument när man inte är det, och det är den regeln som KO vill att domstolen använder när den granskar Kissies inlägg.

I den tidigare domen friades mediebolaget Tourn Media helt från ansvar. Men både influencern och företaget som förmedlat reklamuppdraget har ansvar för marknadsföringen anser KO. KO vill också få företaget Toruns, som förmedlade reklamuppdraget, ansvar prövat.

– Vi anser att även den som förmedlat uppdraget och tillhandahåller plattformen har ett ansvar för marknadsföringen. Det är viktigt att marknaden vet vad som gäller. Därför vill vi få Tourns ansvar prövat i en högre instans, säger Gunnar Wikström.

Läs mer: https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018/ko-overklagar-kissie-domen/