Konsumentombudsmännen i de nordiska länderna ska granska hur marknadsföringen på sociala medier fungerar. Tanken är att granskningen ska resultera gemensamma och tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet.

Myndigheterna är särskilt intresserade av marknadsföring som riktar sig till barn. Här ställer lagstiftningen hårdare krav på den reklam som riktar sig till barn och dessa regler gäller även för sociala medier.

Bloggare har vid flera tillfällen varit i blåsväder när de inte skilt mellan vanligt innehåll och reklam.

Läs mer på: www.konsumentverket.se