Digitaliseringen börjar ta ut sin rätt av köpcentrum. Försäljning i köpcentrum kommer att börja minska år 2021, enligt rapporten Svenska Köpcentrum 2018, av HUI Research i samarbete med NCSC.

Försäljningen hos köpcentrum och handelsområden ökade förra året. Nya prognoser visar dock att köpcentrumens försäljning kan börja vika år 2021 och handelsområdenas år 2025.

– Butiker i köpcentrum och handelsområden kommer tveklöst att påverkas av branschens strukturomvandling och i viss mån ersättas av andra verksamheter som till exempel restauranger, nöjen och tjänster. De aktörer som investerar i sina handelsplatser och är aktiva kommer att klara sig bäst, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.

Rapporten Svenska Köpcentrum 2018 konstaterar att köpcentrum och handelsområden uppvisade en ökad försäljning under 2017 jämfört med föregående år. Köpcentrumen ökade med 0,5 procent och handelsområdena med 4,3 procent.

Rapporten presenterar två olika scenarier för framtiden. I det första scenariot är prognosen att köpcentrumens försäljning fortsätta växa fram till 2022 för att därefter backa. Även handelsområdena spås möta allt större utmaningar, men bedöms trots detta ha en positiv tillväxt under hela perioden.

I det andra scenariot hårdnar detaljhandelsklimatet i mycket snabb takt och köpcentrumens tillväxt förväntas vika 2021. Även handelsområdena drabbas hårdare i detta scenario och försäljningen börjar minska 2025.

Scenarierna innebär till exempel att köpcentrumytor motsvarande 80 000 till 420 000 kvadratmeter, kan försvinna under perioden 2017–2025. Detta kan yttra sig genom ökade vakanser i köpcentrum, konvertering till andra ändamål som kontor eller kultur, eller i värsta fall stängningar.

Läs mer: https://news.cision.com/se/hui-research/r/e-handeln-staller-okade-krav-pa-kopcentrumen,c2667665