De tolv närmaste månaderna kommer mobilvänlighet att bli allt viktigare om man vill synas i Google, enligt en enkät med 150 SEO-experter som analysföretaget Moz har genomfört.

De viktigaste rankingfaktorernas för synlighet hos Google har varit förvånansvärt stabila de senaste åren, enligt analysföretaget Moz återkommande enkäter med SEO-experter. I den senaste undersökningen är och förblir länkar på domännivå och sidnivå de absolut viktigaste faktorerna för att synas i Google, följt av nyckelord på själva innehållssidorna.

Den största förändringen bland rankingfaktorerna är de ökande kraven på mobilvänlighet. När det gäller faktorer vid sidan om länkar och nyckelord på enskilda webbsidor är mobilvänlighet den näst viktigaste faktorn efter faktorn hur unikt innehållet på sidan är. Mobilvänlighet får 7,77 på en indexskala som går till tio, enligt Moz rankingfaktorsundersökning.

SEO-experterna förutspår också att mobilvänlighet är den faktor som kommer att öka mest i betydelse de närmaste 12 månaderna. Även en sidas koppling till en mobilapp kommer att öka i betydelse, enligt Moz.