Kunderna förväntar sig att kunna kommunicera med företag omedelbart. Lösningen är smarta botar, enligt Mårten Barkman, chef för Facebooks erbjudande till små och medelstora företag i Europa.

Facebooks nya chef för erbjudandet till små och medelstora företag i Europa talade i förra veckan på Nordic Ecommerce Summit i Stockholm. Han lyfte fram tre viktiga digitala trender:

  • Kundernas krav på omedelbart kommunikation. Att företagen alltid ska vara tillgängliga.
  • Kommunikationen går från textbaserad till visuell.
  • Virtual Reality

Den alltid närvarande mobilen ligger bakom alla förändringar. Den följer oss från ögonblicket vi vaknar tills vi somnar på kvällen. Mobilen är den nya video-plattformen och den ”käkar upp TVn” enligt Mårten Barkman.

–Det första och sista vi gör varje dag är att kolla mobilen. Och dessutom hundratals gånger däremellan. Vi förväntar oss därför omedelbar kommunikation, säger Mårten Barkman, klädd i svart i en stil motsvarande Steve Jobs.  Mårten Barkman, som tidigare var chef för Paypal i Norden, är sedan fem månader chef för Facebooks erbjudande till små och medelstora företag i Europa, Afrika och Mellersta Östern.

Kraven på medelbar kommunikation går hand i hand med explosionen av chattappar. Sex av de tio mest nedladdade apparna förra året var chattappar, enligt Mårten Barkman. Kraven på omedelbar kommunikation hanteras smartast av botar som stöds av artificiell intelligens.

Facebook Messenger har ett öppet API, vilket gör det relativt enkelt att utnyttja Facebooks artificiella intelligens.

Den andra trenden som Mårten Barkman lyfter fram är förskjutningen bort från textbaserad kommunikation till visuell kommunikation.

–Det tar bara 13 millisekunder att uppfatta en bild. Det är 60 000 gånger snabbare än vi uppfattar en text, säger han och visar oss en bild på en gammal folkabuss under 13 millisekunder.

Den tredje trenden, virtual reality, är den minst utvecklade.

–Idag ser vi mest spelapplikationer inom VR.