I januari ökade lokaltidningarnas reklamintäkter via mediebyråer med 8,7 procent i jämförelse med samma period förra året, enligt Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna över alla medieslag via mediebyråer ökade med blygsamma 0,7 procent i januari. Den största mediekategorin TV tappade dock 2,7 procent till 348 miljoner kronor i januari. Tappet kompenserades dock av att internetreklamen ökade med 18,5 procent till 199 miljoner kronor. Samtidigt minskade sökannonseringen med 23 procent till 33,8 miljoner kronor. Men siffrorna i januari är präglade av kläm- och helgdagar som påverkar resultatet.

– Digitala investeringar ökar totalt med drygt 10 procent. Det är primärt internet displayinvesteringar som fortsätter att öka i volym. Inom internet står mobil och video för de procentuellt kraftigaste ökningstalen vilket också kommer fortsätta utvecklas under året. För sök påverkas troligen siffrorna av en eftersläpning i fakturering som med stor sannolikhet kommer att korrigeras under kommande månad, säger Staffan Slörner, VD på Sveriges Mediebyråer.