Google har startat ett särskilt hangout, video-och chattrum, för nordiska annonsörer.

Google Adwords har lanserat ett särskilt utbildningsprogram för sina nordiska annonsörer. Programmet riktar sig mot små och medelstora företag.

Just nu består programmet av pedagogiska hangouts på +Google Ads Nordics på alla de nordiska språken, alltså frågestunder via Google egna chattrum på Google+.