Trots soligt och varmt väder växte svensk e-handel med 14 procent under andra kvartalet 2018, enligt E-barometern Q2 2018 från PostNord. Det är den snabba tillväxten inom livsmedel och inredning/möbler som driver utvecklingen.

Livsmedel står med +28 procent för den starkaste tillväxten under årets andra kvartal. Även inredning/möbler (+23 procent) samt sport och fritid (+20 procent) växte snabbt. Men dagligvaruhandeln ligger långt efter länder som Sydkorea, Storbritannien, Kina och Japan i fråga om e-handel.

”Trots de starka tillväxtsiffrorna ligger Sverige alltjämt efter tätskiktet i e-handeln med livsmedel, vilket innebär att det finns fortsatt stor potential för branschen.” enligt E-barometern.

Samtidigt har mobilen verkligen etablerat sig som en viktig plattform för e-handel. I genomsnitt uppgav 28 procent av svenskarna att de e-handlade med sin mobiltelefon åtminstone en gång per månad under Q2. Och 4 av 10 e-handelsköp görs idag på mobilen, enligt E-barometern. Utvecklingen drivs av mobilernas tillgänglighet och de allt bättre mobilsajterna.

11 procent av svenskarna handlade från utlandet en vanlig månad under Q2. Kinahandeln backade från första platsen bland svenskarnas favoritländer till det tredje vanligaste landet att handla från på grund av att PostNord införde en hanteringsavgift för paket från länder utanför EU.

Läs mer: www.postnord.se/ebarometern