Det är inte någon större mening att göra mejlutskick om mottagarna inte öppnar dem. Ett knep för att förbättra öppningsfrekvensen är att ändra på vad som syns i den så kallade preview-funktionen.

Om du inte gör något kommer mottagarna av oöppnade utskick att se: avsändaren, ärenderaden och ”Ser det konstigt ut. Läs det i din webbläsare”.

Genom att flytta ”Ser det konstigt ut. Läs det i din webbläsare” åt höger och istället klämma in någon spännande rubrik från nyhetsbrevet så ger det mottagaren ytterligare information som kan få honom att faktiskt öppna nyhetsbrevet.