Nästan två tredjedelar av svenskarna är mycket eller ganska obekväma med retargeting, att insamlad data används för att ge dem riktad reklam eller nyhetsartiklar. Men skillnaden är stor mellan generationerna, enligt rapporten Delade meningar 2017 av Insight Intelligence.

Bara nio procent av svenskarna känner sig bekväma med ”automatisk behandling av uppgifter kring dina surfmönster och ditt digitala beteende som leder till att du får riktad reklam och anpassade nyhetsartiklar”, enligt rapporten Delade meningar 2017 av Insight Intelligence.

Majoriteten (62 procent) är inte bekväma, men det är stora skillnader mellan generationerna. Män mellan 65 och 70 år är mest obekväma med det (71 procent) medan män mellan 16 och 29 är obekväma i minst utsträckning (14 procent). Unga män är den grupp som använder annonsblockerare i störst utsträckning.

Samtidigt som vi känner oss obekväma med att annonsverktyg samlar in data utifrån våra digitala beteenden, delar vi gärna med oss av bilder och information på sociala medier. Nästan en tredjedel gör det dagligen.

Det finns också en trend av ökad acceptans för datainsamlandet över tid. Andelen som ser det ökande användandet av personlig digital information i samhället som positivt har de två senaste åren ökat med nio procentenheter till 25 procent.

Vidare är det stor skillnad på vilken information som delas. 58 procent är bekväma med att dela med sig av personliga intressen medan bara 12 procent känner detsamma med personnummer.

http://iabsverige.se/wp-content/uploads/Delade-Meningar-2017_rapport.pdf