Vi som har intresserat oss för sökmarknadsföring i Sverige har varit en ganska liten, och nördig, grupp webbaholics. Trots att både USA och Storbritannien visat vägen med en allt större tyngdpunkt på sökmarknadsföring har det har varit Jesus-varning när vi försökt sälja in konceptet till tvivlare.

Men de senaste månaderna har jag sett tecken allt oftare att sökmarknads- föring breder ut sig utanför de utvaldas skara. De stora dagstidningarna skriver allt oftare, på en ganska grundläggande nivå, om hur sökmarknads- föringen växer i Sverige. Och i almanackan har det varit trångt mellan olika sökkonferenser och kurser.

När de större företagen har förstått att sök- marknadsföring normalt går att räkna hem och ser mediebudget som ett sätt att tjäna mer pengar, istället för en ren utgift, kommer utvecklingen att accelerera. För det exportorienterade svenska näringslivet har plötsligt hela världen öppnat sig för dem – bara några hundra sökord bort.

Men den största vinsten får enmansföretagaren som blir etta på exempelvis målare Stockholm. Hans kollegor som köper samma ord som sponsrade länkar kommer också att ha att fullt upp. De stora företagen har alltid kunnat marknadsföra sig, medan småföretagen har tvingats lita till Gula Sidorna och mun-till-mun- metoden. Det är här det stora skiftet sker – att småföretagen kan marknadsföra sig på liknande villkor som de storföretagen.