Lotteriinspektionen har under året meddelat ett stort antal förelägganden, angående länkning till utländska spelsajter som saknar tillstånd i Sverige. Och Nyheter24 tvingas betala vite om 100 000 kr för länkning till utländska spelsajter.

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. Lotteriinspektionen har under året meddelat ett stort antal förelägganden angående länkning till utländska spelsajter som saknar tillstånd i Sverige. De flesta av dessa har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping.

Redan i april 2014 krävde Lotteriinspektionen att Nyheter24 vid vite skulle sluta länka till utländska spelsajter. Myndigheten upptäckte i november 2017 att Nyheter24 fortfarande länkade till utländska spelsajter. Lotteriinspektionen ansökte då om utdömande av vite med 100 000 kronor för att Nyheter24 inte hade följt föreläggandet som nu har fastställts av Förvaltningsrätten.

Även i den nya spelregleringen, som träder i kraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja olovligt spel i Sverige.

Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av olovligt spel (19 kap. 2 §).

Läs mer: https://www.lotteriinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/nyheter24-ska-betala-vite-pa-100-000-kronor-for-att-ha-lankat-till-utlandska-spelsajter/