Max Burgers fälls av Reklamombudsmannens opinionsnämnd för vilseledande miljöpåstående i TV4-reklam. Granskningen genomfördes efter att flera privatpersoner anmält reklamen.

Anmälarna hävdar att påståendet i tv-reklamen att ”Varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat” är vilseledande. Max Burgers försvarar sig med att verksamheten är klimatpositiv eftersom man klimatkompenserar till 110 procent i förhållande till verksamhetens beräknade utsläpp.

Opinionsnämnden hävdar att Max Burgers påstående om positiv påverkan på klimatet är för vaga.

– Påståendet i reklamfilmen kan uppfattas som ett allmänt påstående om att konsumenten förbättrar jordens klimat genom att äta hos annonsören. Det är därför sannolikt att en genomsnittskonsument uppfattar påståendet ”Varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat” som att konsumenten bidrar till ett bättre klimat genom att äta hos annonsören, oavsett vad som väljs på menyn.” skriver nämnden.

Läs mer: https://reklamombudsmannen.org/uttalande/max-burgers