Reklaminvesteringarna via mediebyråer ökade med 6,2 procent under 2018, enligt Sveriges Mediebyråer. Det är mer än någonsin tidigare, eller 15 miljarder kronor för hela året.

Den starka konjunkturen är en viktig förklaring till tillväxten, men också att mediebyråernas erbjudande har breddats.

– Mediebyråernas erbjudande växer och följer en alltmer komplex medievärld. Tjänster såsom data management, programmatic, sociala medier, research, digital video, produktion och söktjänster växer snabbt och driver också på den totala omsättningen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i ett pressmedelande.

Radio blev förra årets stora vinnare med en tillväxt på 22 procent till 589 miljoner kronor. Även utomhus/trafikreklam, sociala medier, online video, sök, TV och online display visar plussiffror under 2018.

Den största ökningen i kronor stod TV för med en positiv tillväxt om 538 miljoner kronor. De digitala kanalerna ökade med 6,7 procent.

De mediekategorier som tappar under 2018 är bio, DR/Annonsblad, dagspress, kvällstidningar, fackpress samt populärpress.  Totalt backade tryckta medier med 14 procent under 2018, vilket motsvarar 256 miljoner kronor. Under föregående år, 2017, backade print med 11 procent och året innan dess landade helårssiffran på minus 9 procent.

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-december-2018/