SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kommer att samarbeta kring faktagranskning under valrörelsen.

I ett försök att motverka falska nyheter planerar Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ett samarbete kring faktagranskning under valrörelsen. Fler medier kommer att bjudas in.

Bakgrunden är att ett stort antal aktiva falska konton på plattformar som Facebook och Twitter som har nått hundratals miljoner användare i samband med val i länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det finns även många exempel på påhittade nyheter i Sverige.

Planen är ”att varje deltagande redaktion kommer självständigt att göra sina faktakollar men enligt gemensamma principer. Fokus kommer att ligga både på att granska påståenden från politiska makthavare och påståenden som sprids socialt. Faktakollarna samlas sedan på en gemensam spridningsplattform och på konton i sociala medier.”

Läs mer: https://www.svt.se/omoss/post/branschgemensamt-samarbete-kring-faktagranskning-infor-valet/