Den massiva mängden spelreklam har fått både konsumenter och politiker att tröttna. Nu varnar civilminister Ardalan Shekarabi (S) för ett totalt förbud mot spelreklam, skriver tidningen Resumé.

Sedan reglerna för utländska spelbolag förändrades vid årsskiftet har spelreklamen vält över alla bräddar i Sverige. Många anmälningar har också kommit in mot spelbolagen. Nu flaggar civilminister Ardalan Shekarabi (S) för ett totalförbud mot spelreklam om inte spelbolagen visar på en ”märkbar förändring”, skriver tidningen Resumé. Ministern vänder sig både mot omfattningen och utformningen av reklamen.

I första hand vill Ardalan Shekarabi se en självreglering, men sker ingen förbättring kan ny lagstiftning komma snabbt.

– Jag utesluter inte att det kan uppstå en situation där vi måste använda oss av ett totalförbud mot spelreklam men det är ett sistahandsalternativ. Lyckas vi genom självreglering uppnå en hållbar situation för spelreklamen utan att totalförbjuda så är det alternativet att föredra, säger Ardalan Shekarabi till Resumé.

Läs mer: https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/03/22/civilministern-utesluter-inte-ett-totalforbud-mot-spelreklam/