I december minskade brevvolymen med 17 procent, enligt SvD. Tappet är del av en långsiktig trend som nu får PostNord att be regeringen ta bort pristaket för porto.

Digitaliseringen leder till att allt färre brev skickas. Nu ber PostNord om att få höja brevportot med en krona för att klara av volymminskningarna. I november minskade brevvolymen med 16 procent och i december med 17 procent. Det är den största minskningen någonsin, enligt uppgifter till SvD. Och under tredje kvartalet minskade brevvolymen med 12 procent – trots att valet normalt ger ökad brevvolym.

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla daglig postutdelning till Sveriges alla adresser. Minskningen har fått PostNords vd att skriva brev till digitaliseringsminstern Peter Eriksson.

”Med detta brev vill jag meddela ansvarig minister och regeringskansliet att PostNord under hösten 2019 behöver höja portot med 1 krona för att kunna utföra samhällsuppdraget finansiellt hållbart. En sådan höjning skulle samtidigt, enligt PostNords uppfattning, strida mot pristaket i postförordningen”, skriver han i brevet.

Läs mer: https://www.svd.se/postnord-vadjar-efter-tapp-vi-maste-hoja-brevportot