Den mobila datatrafiken ökade kraftigt under 2011. Det är främst smartmobilerna som driver efterfrågan på mobilt bredband.

Det mobila internettrafiken ökar kraftigt under 2011 enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk Telemarknad 2011:

  • Datatrafiken i de mobila näten ökade med 90 procent under 2011 till 101 000 Terabyte.
  • Intäkterna från mobil datatrafik ökade med 39 procent under 2011 till 5,8 miljarder kronor.
  • De mobila bredbandsabonnemangen var 5,2 miljoner i slutet av 2011.
  • De fasta bredbandsabonnemangen var 3 miljoner i slutet av 2011.

Det är den starka ökningen av smartmobiler som driver utvecklingen mot mobilt bredband.

Läs mer: pts.se