Datatrafiken i de svenska mobilnätet ökar kraftigt. Det skickades och togs emot 42.300 Terabyte data i mobilnäten under första halvåret 2011, vilket nästan är en fördubbling jämfört med ett år tidigare, enligt Post- och telestyrelsens, PTS, senaste rapport om läget på den svenska telemarknaden.

Vid halvårsskiftet fanns 2,3 miljoner mobilabonnemang i Sverige där det ingick minst 1 GB datatrafik. Ett år tidigare var motsvarande siffra 0,8 miljoner.

Förändringen märks på hur mycket datatrafik som går i telebolagens nät. Den har nästan fördubblats jämfört med året före. Mycket av trafiken kommer från uppkopplade datorer. Även antalet sända sms och mms fortsatte öka under första halvåret 2011 jämfört med samma period 2010.

Läs mer på: www.pts.se (PDF)