Mobila användare lyfter både Googles och Facebooks intäkter under årets andra kvartal.

När Google rapporterade rekordintäkter på 125 miljarder kronor under årets andra kvartal blev det tydligt att Google lyckats bemästra den mobila utvecklingen. Tillväxten på 11 procent i jämförelse med samma kvartal förra året hänförs bland annat till ökande mobila intäkter.

– Vårt starka resultat under Q2 reflekterar fortsatt tillväxt för hela bredden av produkter, framförallt inom sök, där mobilt sök står ut tillsammans med Youtube och programmatic, säger Ruth Porat, CFO på Google.

Mobila användare tittar allt längre tid på videos på mobilen. På Youtube tittar mobila användare i snitt 40 minuter åt gången, vilket är en ökning med 50 procent sedan förra året.

Det är ett tag sedan Facebooks intäkter från mobila användare gick om intäkterna från desktop-användare. Facebook fick under Q2 76 procent av sina annonsintäkter från mobiler. Facebook hade 844 miljoner dagliga mobila användare i juni.

Även om Facebook har en betydligt starkare tillväxt under Q2 än Google, 39 procent mot 11 procent för Google, omsätter Facebook bara drygt en fjärdedel av Google.

Läs mer: investor.fb.com,  investor.google.com