Mobilt sök i förhållande till sök på desktop har stabiliserat sig runt 60/40 till mobilens fördel i USA, enligt analysföretaget Hitwise. I snitt sker 61,3 procent av sökningarna på mobiler, men det skiljer sig stort mellan olika kategorier.

Förändringarna är små mellan åren 2016 och 2019, vilket antyder att fördelningen mellan mobil- och desktopsök kan ha stabiliserats kring 60/40.

Inom kategorin mat och dryck är 70 procent av sökningarna mobila, vilket kan jämföras med 50 procent inom kategorin musik, enligt Hitwise.

I Sverige passerade andelen mobila sökningar på Google desktopsökningar redan år 2015. Med tanke på Sveriges utmärkta mobila bredband och nästan totala mobilpenetration är det inte omöjligt att tänka sig att siffrorna för mobilt sök är ännu större i Sverige.

Läs mer: https://searchengineland.com/mobile-desktop-search-traffic-split-may-have-stabilized-at-roughly-60-40-317091