Fortfarande tillkommer nya internetanvändare och det blir allteftersom fler har tillgång till dator, Internet och bredband. I år har nästan två tredjedelar av svenskarna över 18 år bredband hemma. Endast fem procent fortsätter med pinglande uppringda modem, enligt en ny rapport från World Internet Institute.

Sverige är ett av de länder i världen där internettillgången är som störst. I de flesta länder med liknande internetpenetration stagnerar utvecklingen medan Sverige uppvisar fortsatt tillväxt. De uppringda anslutningarna via modem är helt på väg att försvinna. Även om de mobila bredbandsabonnemangen blivit vanliga den senaste tiden, är det en mindre andel som använder det som sin huvudsakliga internetuppkoppling i hemmet.

96 procent av 18 till 25-åringarna har tillgång till internet men sedan minskar tillgången med stigande ålder. Bland de yngre pensionärerna har 56 procent tillgång till internet och endast 21 procent av de över 75 år har tillgång till internet.

Läs mer på www.wii.se