Datainspektionen kräver kriminalisering av näthat. Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd för individen.

I ett remissvar till en ny utredning om ändringar i grundlagen kräver Datainspektionen att grova kränkningar på nätet ska kriminaliseras. Dagens lagstiftning ger inte tillräckligt skydd för enskildas integritet och privatliv.

– Vi ser att det är mycket som upplevs som kränkande på nätet som inte står i strid med personuppgiftslagen och där bestämmelserna om förtal inte heller ger något skydd, säger Hans-Olof Lindblom, chefjurist på Datainspektionen, till Dagens Nyheter.

Datainspektionen är dagligen i kontakt med personer som kränkts på nätet. Det kan handla om en före detta sambo som publicerar bilder och i många fall är förtalsbegreppet för smalt. Datainspektionen vill också att det ska bli enklare att driva processer om förtal.

Datainspektionen är dagligen i kontakt med människor som på ett eller annat sätt blivit kränkta på nätet, men där det är svårt att få upprättelse. Lindbom exemplifierar med de fall där någon hängt ut en före detta sambo genom att publicera bilder på honom eller henne. En ny lag skulle öka möjligheterna, enligt myndigheten.

Den moderata justitieministern Beatrice Ask har föreslagit ett branschråd där aktörer som Google och Facebook ska kunna diskutera gränserna för vad som är okej på nätet.

– Om alla de stora aktörerna har samma policy, och plockar bort en viss typ av bilder, eller säger stopp till vissa saker, så är det klart att det får effekt. Sen kommer det alltid att finnas smitvägar och de som gör något annat. Men det handlar ändå om att sätta en normgivande standard för vad som är ok, säger hon till Ekot.