Mobilen är på väg att bli en viktig e-handelskanal. Nästan var femte konsument handlade via sin mobil under Q1 2015, enligt E-handelsbarometern Q1 2015.

17 procent av konsumenterna har handlat med sin mobiltelefon under Q1 2015, enligt E-handelsbarometern Q1 2015 som ges ut av Postnord. De mest aktiva konsumenterna handlar i ännu större utsträckning via sina smartmobiler och det är tydligt att mobilen kan stärka ett varumärkes multikanalerbjudande.

Mobil e-handel Q1 2015:

  • Kvinnor utnyttjar mobilen för köp (20 procent) i större utsträckning än män (13 procent).
  • I åldrarna 50 till 64 år handlade bara 6 procent på mobilen.
  • Nästan var femte person i åldrarna 18-29 år och 30-49 år handlade med mobilen.
  • 46 procent av konsumenterna har gjort research om en vara på mobilen.
  • 26 procent har sökt efter en närliggande butik från mobilen.

Företagen har inte riktigt hängt med i användarnas ändrade beteende. Bara 58 procent av e-handlarna har anpassat sina e-handelssidor för mobila enheter. För en tredjedel av företagen står mobilen för en betydande andel av försäljningen. Idag uppger 28 procent av företagen att mellan 11 och 30 procent av deras försäljning kommer via mobiler. Sju procent av företagen uppger att mellan 31 och 50 procent av försäljningen kommer via mobiler.

”En responsiv eller mobilanpassad sajt kommer att bli en förutsättning för företagens överlevnad framöver i och med att mobiltelefonen är en så pass stor del av vår vardag”, skriver rapportförfattarna.