En genomsnittlig dag är var fjärde svensk ute på nätet mellan 19 och 22 på kvällen, enligt Nordicom vid Göteborgs universitet i sin årliga undersökning Mediebarometern. Vi ser hur webben blivit alltmer social: det bloggas, nätverkas och jaikuas på den tiden som tidigare var vigd åt teven.

De senaste åren har vi sett hur ungdomar i allt större utsträckning valt bort teven till förmån för internet. Nu håller också 25 till 44-åringarna på att ta över de ungas medievanor.

Mediebarometerna har tidigare år konstaterat att 15 till 24-åringarna har ersatt CD-skivor mot mp3-spelare och internet har konkurrerat ut tevetittandet tidig kväll. Då blir det onlinespel, kvällstidningen på webben och webbteve istället för vanlig tv.

Det nya med årets Mediebarometer är att 25 till 44-åringarna tar efter de ungas mediekonsumtion. I början av 2000-talet tittade drygt hälften av befolkningen på teves nyhetsprogram en vanlig dag. Denna andel sjunker för varje år och utgör 39 procent 2007 (inkl webb-TV).

Läs mer på www.nordicom.gu.se