Nätverket LinkedIn får 45 procent av sina reklamintäkter från native ads, enligt företagets senaste rapport.

LinkedIn får större delen av sina intäkter genom avgifter från medlemmar och rekryterare, men numera kommer 20 procent av intäkterna från annonser. Och native ads, artiklar som liknar vanliga artiklar men är annonser, stod för 45 procent av annonsintäkterna enligt företagets senaste rapport.

LinkedIn ser native ads, eller Sponsored Updates, som en del av företagets satsning på att bli en publiceringsplattform för sina medlemmar. Sponsored Updates fungerar också bra på mobilen som står för mer än hälften av LinkedIns trafik.