Mathandeln på nätet spås växa med 25 procent i år till 5,7 miljarder kronor, enligt rapporten Digital Mathandel som HUI Research gjort på uppdrag från organisationen Svensk Digital Handel. Det motsvarar 1,9 procent av all mathandel.

Den digitala mathandeln ligger efter många andra segment inom detaljhandeln, men idag satsar alla stora dagligvarukoncerner på näthandel, tillsammans med några renodlade matnäthandlare.

Det är framförallt de större städerna, där konsumenterna har tillgång till många olika aktörer och leveranssätt, som driver tillväxten.

Under det senaste året har andelen konsumenter som handlat mat på nätet, ökat med sex procentenheter till 31 procent. Kvinnor handlar i större utsträckning än män. Att vinna tid är den vanligaste orsaken att konsumenter handlar mat på nätet (47 procent), följt av att slippa gå till fysiska butiker (34 procent), samt slippa bära hem matkassar (30 procent), enligt rapporten.

Tidsvinsten är påtaglig vid näthandel av mat. Det tar i genomsnitt 82,8 minuter att handla mat i en vanlig fysisk butik mot 41,9 minuter på nätet.

För några år sedan var det de färdiga måltidskassarna som drev utvecklingen, men idag tappar matkassarna till förmån för lösplock. Den största aktören, Linas Matkasse, har också gjort sina kassar mer flexibla för att anpassa sig till efterfrågan på lösplock.

Läs mer: https://dhandel.se/nyheter/digital-mathandel/