Den norska e-handeln beräknas växa med 17 procent under 2013, enligt rapporten Svensk e-handel 2013 från Dibs.

Norrmännen älskar att e-handla och de har pengar. Den norska e-handeln växer med 17 procent till 60 miljarder kronor i år, enligt rapporten Svensk e-handel 2013 som tas fram av betalförmedlingsbolaget Dibs. Även dansk e-handel hade en kraftig tillväxt av sin e-handel (+14 procent) medan den svenska e-handeln bara ökar med 7 procent, enligt Dibs.

Om Norge och Sverige fortsätter med samma tillväxttakt kommer Norges e-handels omsätta mer än den svenska inom tre år.

För svenska företag är Norge den mest intressanta utländska e-handelsmarknaden. 58 procent av norrmännen handlar från utländska nätbutiker. Det kan jämföras med 39 procent av svenskarna. Norrmännen söker ett större sortiment och lägre priser när de handlar från utländska webbutiker.

Det är relativt enkelt att börja sälja mot Norge och den inhemska konkurrensen är fortfarande svag inom många segment.