Jag trodde knappt på siffrorna från Sveriges Mediebyråer.

Att internetreklamen som förmedlades av mediebyråer minskade med 31 procent i januari visar på djupet av den ekonomiska kris vi befinner oss i, men också på problemen med den vanliga klassiska bannern.

Det är storföretagens reklaminvesteringar som går via mediebyråer. Och i januari ville de inte betala mer. Jag har hört talas om stora reklamköpare som vill få ner priset från tio kronor per tusen visning ar till två kronor per tusen visningar. Här pratar vi vanliga banners utan några särskilda finesser. Är detta första tecknet på display-annonseringens död? Det vore synd då den klassiska bannern har sin plats i alla större företags mediemix.

Så länge medieägarna inte kan påvisa effekten av visningarna av banners så kommer priset på display-annonsering att sjunka. I kristider måste företagen kunna räkna hem sina medieinvesteringar. Här behövs ny teknik och metodik. Annars kommer annonsörerna flytta över sina pengar helt till affiliatenätverk som Tradedoubler, där man betalar per avslut, eller Google Adwords där man betalar per klick och enkelt kan se vad varje avslut kostat. Problemet är bara att ibland vill reklamköpare bara vill få publikens uppmärksamhet och inte deras klick. Men vem vill köpa något som inte går att mäta?

Den andra möjligheten för bannern är en allt mer förfinad riktning mot avgränsade målgrupper. Om bannern bara visas för människor som är intresserad så kommer effekten att öka. Men i Sverige är publiken begränsad och därför går den inte att dela upp besökarna i allt för fina målgrupper. Vem sätter upp en bannerkampanj för att visa den tusen gånger?

Krisen kommer att driva fram utvecklingen inom internetmarknadsföringen. Och internet kommer att gå ut som segrare om framtidens reklampengar. Det är bara en fråga om tid.