Genom att inkludera utlandsköp, tjänster, resor samt vanlig e-handel kommer svenskarna konsumenters nätköp landa på 268 miljarder kronor 2018, enligt rapporten Svensk E-handel 2018 av DIBS.

När allt från taxibetalningen till Netflixabonnemanget inkluderas i e-handeln, vid sidan om klassisk e-handel där vi handlar varor från en webbplats, blir den mycket stor. Tjänster och varor fördelar sig 2018, enligt rapporten Svensk E-handel:

  • Resor 113 miljarder kr
  • Varor 108 miljarder kr
  • Tjänster 46 miljarder kr

– E-handeln är mycket större än vad tidigare undersökningar visat. Marknaden har utvecklats på olika sätt sedan vi gjorde den förra beräkningsmodellen som exempelvis mer fragmenterade betalsätt och en större andel utlandshandel, säger Daniel Larsson, ‎vd på betalningsföretaget DIBS som ligger bakom rapporten

Den nya beräkningsmodellen baseras på hur mycket de 2 000 tillfrågade svenskarna uppger att de spenderat på nätet totalt under en tremånadersperiod inom olika kategorier. Dessa belopp extrapoleras sedan för att få fram beräknad konsumtion på nätet för helåret inklusive handel i utländska butiker.

Vid beräkningen av svenskarnas totala konsumtion, tas bland annat hänsyn till landets demografi, hur många svenskar som har tillgång till internet och som handlar på nätet. Genomsnittspersonen i Sverige handlar för cirka 36 000 kronor om året där resor står för den klart största delen, strax följt av varor.

Läs mer: http://press.dibs.se/pressreleases/svensk-e-handel-kraftigt-uppvaerderad-2679-miljarder-kronor-foer-2018-2703191