Sveriges Annonsörer har tagit fram nya rekommendationer om hur poddreklam bör mätas.

Sveriges Annonsörer har tagit fram rekommendationen tillsammans med podcastaktörer som Acast, Bauer Media, MTG, Perfect Day Media och Sveriges Radio och har som syfte att göra poddar till en vanligare del av mediemixen.

Några av definitionerna:

  • Om en poddfil hämtas genom streaming där strömmande data hämtas successivt, ska en påbörjad lyssning endast räknas när lyssningstiden uppgår till minst 10 sekunder.
  • Om en poddfil hämtas genom nedladdning räknas detta som en påbörjad lyssning endast när hela filen laddats hem.

Själva mätningen kommer att certifieras via KIA-index där mätverktygen godkänns i KIA-index regelgrupp.

Läs mer: www.annons.se