Google lanserar en ny sökfunktion som låter användaren söka på vad som skrivits om ett visst ord eller begrepp på Twitter under en definierad tidsperiod. Exempelvis kan man söka på vad som skrevs om Obama 19 april, ner till exakt klockslag.

Söket är en utökning av Googles realtidssök som lanserades i december. Utöver att man kan läsa de uppdateringar som skrevs en viss tidpunkt kan man också se volymerna, alltså hur omskrivet sökbegreppet var under en viss dag och ett visst klockslag.

Läs mer på http://googleblog.blogspot.com