För att bättre förstå hur ni i framtiden kan serva era besökare och kunder finns det bara en väg att gå. Gör allt på mobilen under en vecka och låt de sociala flödena styra dig.

Skiftet bort från desktop och mot en allt mer mobil och social webb går fortare än någon vågat förutse. Det finns en enkel metod för att bättre förstå de framtida besökarnas behov:

• Gör allting på mobilen under en vecka. Sök, surfa och köp allting via mobilen under en vecka. Anteckna var problemen uppstår och när du helst skulle vilja byta till en desktopdator.

• Gör allting via 2G under vecka 2. Under din andra vecka spärrar du 4G och 3G på din mobil för att uppleva hur de snabbast växande marknaderna i Asien och Afrika upplever våra webbtjänster.

• Gör allting socialt under vecka 3. Under vecka 3 begränsar du din informationskonsumtion till sådant du hittar i dina sociala flöden på Facebook, Twitter och Snapchat. Naturligtvis på mobilen men du kan börja använda wi-fi och 3G igen.

Dagens snabba förändring av användarnas beteenden gör det relativt enkelt att förutspå framtidens digitala verklighet. Det finns inga ursäkter längre för att inte framtidssäkra sin digitala närvaro.