Sverige, tillsammans med Danmark och Tyskland, motsätter sig EU-förslaget om att beskatta de digitala jättarna utifrån omsättning istället för vinst. Det finns en rädsla att USA kan slå tillbaka mot skatteförslaget.

Eftersom skattefrågor beslutas enhälligt, kan kommissionens förslag endast gå igenom om samtliga medlemsländer accepterar ett förslag.

De stora nätjättarna har länge undvikit att betala skatt i Europa, genom att föra över vinsterna till skatteparadis. Trots detta råder oenighet bland medlemsstaterna om den skatt som EU planerar för amerikanska nätjättar som Facebook och Google, som innebär att skatten baseras på omsättning och inte på vinst.

Den svenska finansministern Magdalena Andersson, vill lösa det här problemet på global nivå. Det finns också en rädsla för att andra länder ska kunna vidta liknande åtgärder mot EU, om ett sådant här förslag går igenom.

Den danske finansministern Kristian Jensen fruktar att eftersom upplägget på omsättningsskatten främst drabbar amerikanska företag, finns risken för vedergällning från USA:s sida.

Läs mer: https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-digital/eu-states-divided-over-digital-tax-fear-u-s-retaliation-idUSKCN1NB15F