Online video-reklam växte med 12 procent under årets två första månader. Av den reklam som förmedlas via mediebyråer växte också direktreklam, display, bio, radio, utomhus/trafikreklam och sociala medier under januari och februari, enligt Sveriges Mediebyråer.

Siffrorna för februari påverkas av förra årets OS som är en riktigt reklamfest. Därför är minskningen av reklaminvesteringarna med 0,6 procent under januari och februari av det som förmedlades via mediebyråer ett styrkebesked.

– Ett litet tapp signalerar att mediemarknaden fortsatt är urstark eftersom förra årets OS skapar svängningar i siffrorna, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Online video-reklam var den digitala kategori som ökade mest under årets två första månader. Störst tillväxt hade direktreklam som ökade med 16 procent under januari och februari  – motsvarande 10,2 miljoner kronor, enligt Sveriges Mediebyråer.

OS 2018 är orsaken att TV-reklam minskade med 3,5 procent i februari. Kvällspressens siffror påverkades också av förra årets OS och backade i februari med 31,8 procent.

Under årets två första månader backade printkategorierna på bred front, totalt med 17 procent. Svårast hade populärpress med en negativ tillväxt om 32,2 procent i februari.

–  Raset för populärpress är oroväckande stort. De senaste siffrorna från Orvesto visar på fortsatt minskat läsande vilket inte kommer att bromsa populärpressens sjunkande intäkter, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-februari-2019/