Online video ökade med 36 procent i april och med 18 procent under perioden januari till april, enligt Mediebyråbarometern. Många olika mediekategorier växte snabbt under januari till april 2019, medan print minskar med tvåsiffriga procenttal under samma period.

Den mediekategori som ökade mest under april var bio med en positiv tillväxt om 41,4 procent, enligt Mediebyråbarometern som mäter reklam som köps via mediebyråer.

Även online video ökade kraftigt under april och ackumulerat med en positiv tillväxt om totalt 17,9 procent. Andra kategorier som ökade under april var utomhus/trafikreklam, sociala medier, TV och sök.

–Ökningen i april drevs främst av TV och utomhus/trafikreklam samt de digitala kanalerna online video och sociala medier. Det är tydligt att medieinvesteringarna går på högvarv, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress storstad som minskade med 28,4 procent. Ackumulerat januari till april är populärpress den mediekategori som minskat mest,  -24,2 procent.

Läs mer: http://www.sverigesmediebyraer.se/mediebyrabarometern/mediebyrabarometern-april-2019/