När man köper Google Adwords är det viktigt att organisera sina kampanjer rätt för att inte förlora överblicken och möjligheterna till att ständigt förbättra dem.

Börja med att skapa ett Adwords-konto för varje företag/webbsajt. Dela sedan upp kampanjerna och annonsgrupperna i undergrupper med liknande sökord för att på så sätt kunna skriva så relevanta annonser som möjlig. Det finns olika sätt att dela upp dem:

Produkter
Att dela upp efter produktgrupper är det vanligaste sättet att organisera sökordskampanjer.
Annonserna ska sedan peka mot specifika produkter och inte på företagets ingångssida.

Geografi
Dela upp kampanjerna geografiskt går bara att göra på kampanjnivå. Tänk på att ni framtiden kanske vill nå andra geografiska områden än idag.

Läs mer på: www.searchenginejournal.com