Under de första nio månaderna med GDPR har det rapporterats 206 326 brott mot EU-direktivet, enligt The Register skriver IDG. Böter på 56 miljoner euro har också delats ut.

Större delen av de samlade böterna är Googles bot på 50 miljoner euro som den franska motsvarigheten till datainspektionen utdömde i början av 2019. Den franska myndigheten anser att Google inte varit transparenta med hur användarnas data används.

Runt 65 000 av de anmälda fallen startades av en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och ungefär 95 000 var klagomål. 52 procent av fallen har redan stängts och i en procent av ärendena väntar prövning i domstol.

Läs mer: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.716180/gdpr-200-000-anmalningar-dryg-halvmiljard-i-boter